Produktionsmallar

Monteringsinstruktioner & originalmallar

Skyltsystem

Panda

Panda

Fästspår för Pandaskylt

Fästspår fär Pandaskylt

Panda_fastspar.pdf

Panda_fastspar.idml

Pucken NEW Färgade Puckar

Pucken

Fästspår för Puckskylt NEW

Fästspår för Pucken NEW

Svart modell.

Pucken_fastspar_NEW.pdf

Pucken_fastspar_NEW.idml

Fästspår för Puckskylt

Fästspår för Pucken

Gul, orange, röd, grön modell.

Pucken_fastspar.pdf

Pucken_fastspar.idml

Gecko

Gecko (utgången produkt)

Fästspår för Geckoskylt

Fästspår för Geckoskylt

Gecko_fastspar.pdf

Gecko_fastspar.idml

Frågor?

Kontakta oss på info@blickpunkt.se eller telefon 08-83 80 95.

Blick – smarta produkter för event, expo, sport & butik

Om Blick    info@maxdialog.se    Tel 08-83 33 00    Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma, Stockholm

Displaygrossist sedan 1999